Waarom duurzaam?

We leven samen op te grote voet...

We hebben één planeet aarde maar we gebruiken nu ‘1,5 aardes’ per jaar. In 2050 zullen we 2 aardes nodig hebben. Elk jaar teren we steeds verder in op ons natuurlijk kapitaal. De gevolgen zien we in klimaatverandering, de voedselcrisis, toenemende armoede, en het verdwijnen van de regenwouden.

Jouw ‘mondiale voetafdruk’ is het aantal hectaren van de aarde dat nodig is om in je behoeften te voorzien. De Werkgroep Voetafdruk Nederland laat zien hoe dat werkt en wat we eraan kunnen doen.

Kom in actie! Maak een Quick Scan van je eigen voetafdruk en kijk wat jij daarmee kunt doen.

Duurzamer leven betekent:

  • méér doen met minder verbruik van grondstoffen;
  • méér doen met minder energiegebruik;
  • méér doen met minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen, zoals broeikasgassen;
  • hergebruik (recycling, kringloop);
  • behoud van natuur en ecosystemen;
  • samenwerken wereldwijd.

Mensen in ‘rijke’ landen verbruiken per inwoner nu veel meer van de aarde dan mensen in arme landen.  Laat mensen in rijke landen dan het voortouw nemen, want anders zeggen regeringen van arme landen:

“Kijken jullie eerst maar ‘ns naar jezelf. Jullie verbruiken per inwoner veel meer dan wij.”

Duurzame ontwikkeling is dus niet alleen een zaak van regeringen en internationale organisaties, maar van ons allemaal!