Houd Vlietland groen en toegankelijk

Vlietland is een uitgestrekte recreatiezone met veel natuur en water in de noordwestelijke hoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers, zeilers, zwemmers en andere dagrecreanten. Sinds enkele jaren wil een projectontwikkelaar (DLR) een groot gedeelte van het gebied gebruiken voor de bouw van 222 vakantievilla's. Hiervoor zouden eerst vele duizenden bomen gekapt moeten worden. Ook wordt het gebied hierdoor veel minder toegankelijk voor dagrecreatie.

De projectontwikkelaar baseert zijn plan op oude afspraken met de provincie die eigenaar is van het gebied, en met het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg dat het bevoegd gezag is in Vlietland, alsmede op de vaststelling van het huidige bestemmingsplan in 2010. Echter, na de toestemming voor de plannen door de Raad van State ongeveer 15 jaar geleden, zijn de toenmalige bouwplannen om zakelijke redenen nooit door de toenmalige projectontwikkelaar gerealiseerd. Nu ziet een andere projectontwikkelaar (DLR) wel perspectief en probeert men het oude plan nieuw leven in te blazen.

Echter, het oude plan voorzag in 50% laagbouw en 50% hoogbouw. Kennelijk wordt die opzet, mede door de komst van de Rijnland route die ongetwijfeld hoorbaar en zichtbaar zal zijn, niet meer commercieel aantrekkelijk gevonden. DLR wenst daarom uitsluitend villa’s te bouwen en wenst nog enkele andere aanpassingen. Daartoe moet eerst het bestemmingsplan herzien worden.

En er is nog een ‘echter’. Niet alleen de commerciële wensen van de projectontwikkelaar zijn veranderd, de maatschappelijke opvattingen zijn dat ook. Nog veel meer dan in 2005-2010 kunnen de plannen rekenen op massaal verzet uit de bevolking van zowel LV als van onze buurgemeenten Voorschoten en Leiden, die pal naast Vlietland Noord liggen. Men wil zich terecht niet een openbaar toegankelijk wandelgebied laten afnemen, en nog veel meer dan 15 jaar geleden zijn de meeste mensen nu doordrongen van waarde en belang voor leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit van de duizenden grote bomen die er staan.

Ook de Omgevingsdienst ziet kennelijk de bedreiging voor de plaatselijke natuur, want er is nog steeds geen ontheffing voor de wet natuurbescherming verleend. En twee jaar na publicatie van het concept bestemmingsplan Doorontwikkeling Vlietland Noord zijn de tientallen toen ingediende zienswijzen ook nog steeds niet door de gemeente beantwoord.

Een nieuwe ontwikkeling rond de almaar ‘stagnerende’ procedures voor het bouwplan is zonder twijfel het alternatieve plan dat de ChristenUnie in maart heeft gelanceerd. Dit alternatief stelt voor om de vakantiewoningen niet in de natuur van Vlietland Noord te realiseren, maar op een grote kavel met kassen, in de polders van Stompwijk. Dit zou de natuur sparen, zou het gebied openbaar toegankelijk houden en zou een economische impuls voor Stompwijk betekenen.

Stichting Duurzaam LV heeft respect voor eerder gemaakte afspraken, maar is ook uiterst bezorgd over de negatieve impact van het bouwplan van DLR voor een groen en toegankelijk Vlietland. Om die reden is Duurzaam dan ook voorstander van een gedegen haalbaarheidsonderzoek naar het door de ChristenUnie ingediende alternatief. Zodra dit zinvol is zal Duurzaam zich zeker naast andere partijen in de discussie mengen.

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram