Duurzaamheid-thema’s

De Stichting wil niet alleen het belang van duurzaamheid benoemen, maar zet zich ook in voor beantwoording van de “hoe vraag” om Duurzaamheid zo concreet mogelijk inhoud te geven in onze gemeente. Om daar richting aan te geven zijn er doelen voor het jaar 2023 en voor de komende 5-10 jaar vastgesteld (zonder afbreuk te willen doen aan nieuwe inzichten en initiatieven die opkomen in onze platform functie).