Duurzaam duurt het langst!

De Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg wil duurzame ontwikkeling bevorderen in Leidschendam en Voorburg. Duurzaam is: wij voorzien zó in onze behoeften, dat mensen van komende generaties én mensen elders op de wereld, óók in hun behoeften kunnen voorzien. En even goed als wij.

Duurzaam is als er wereldwijd evenwicht is tussen wat economisch, ecologisch en sociaal vereist is, de ‘triple P’: Profit, Planet, People.

Duurzaam gaat niet alleen over het milieu nú, maar ook over het milieu na ons. En duurzaam gaat niet alleen over milieu, maar ook over een evenwichtige verdeling over de wereld.

Alle mensen hebben gelijke rechten. Mensen die elders op de wereld leven, en ook degenen die na ons komen, hebben net zo veel recht als wij om zich te ontwikkelen. Om welvaart, welzijn en geluk te bereiken.

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg stimuleert lokale groepen en initiatieven die het leven en het werken in Leidschendam en Voorburg duurzamer maken.

Samenwerken

De Stichting organiseert thema-avonden, adviseert de gemeente, zet acties op, en is voor de deelnemende organisaties een plek om acties te coördineren en klokken gelijk te zetten.  Sinds 2016 werken we ook samen met Stadstuin Rusthout (tegenover winkelcentrum Leidsenhage aan de Noordsingel).  De Stadstuin heeft een kinderboerderij en een informatiecentrum over hoe je je leven duurzamer kunt inrichten.

Doe mee!

Sluit je aan bij ons of bij een van de vele organisaties en initiatieven die in onze gemeente met duurzaamheid bezit zijn. Zoals:

 • De Groene Basis
  Stichting De Groene Basis verzorgt natuurexcursies voor de basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een enthousiaste groep van ongeveer 25 vrijwilligers.
  website
 • Wereldwinkel Leidschendam-Voorburg
  Verkoopt producten uit derdewereldlanden voor een eerlijke prijs.
  website
 • Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam
  Onderhoud karakteristieke erfbeplanting en landschappelijk groen, bescherming van nesten en weidevogels
  website

Lokale Agenda 21

De Stichting is de voortzetting van stichting ‘Duurzaam Voorburg’ en ‘Platform LA21 Leidschendam’.  LA stond voor Lokale Agenda voor de 21ste eeuw, die is opgesteld tijdens een grote conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro.  Daar is ook de definitie van ‘duurzaam’ afgesproken die wij op deze website gebruiken.