Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag voor Klein Plaspoelpolder deelgebied 3a

In reactie op de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bestemmingsplanwijziging voor Klein Plaspoelpolder deelgebied 3a (waar nu nog het Total-gebouw met parkeerterrein staat) heeft de Stichting Duurzaam een uitgebreide zienswijze ingediend aan B&W van LV. Zie de zienswijze in deze link.

In de zienswijze worden de zeer hoge bebouwingsdichtheid van het gebied en de geringe hoeveelheid groen per woning aangesproken. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn gediend bij een balans tussen groen en steen. In het algemeen pleit de Stichting Duurzaam bij de politiek voor een groentoets voor het toekomstige groen in een nieuwe woonbuurt en voor respect voor bestaande bomen, voordat er met een project wordt begonnen. In Klein Plaspoelpolder maken we specifiek bezwaar omdat zelfs de vooraf afgesproken bebouwingsdichtheid wordt  overschreden. 

Als dit echt niet anders kan, zal er elders in het plangebied voor het ontbreken van groen in deelgebied 3a moeten worden gecompenseerd. De Stichting stelt een park van 1 hectare op de gemeentegrond aan de Vliet voor, die ook als geluids- en stofbuffer voor de woningen erachter kan dienen.   Zie ook het bericht hierover in Het Krantje en op Midvliet.

Bericht in het KrantjeBericht op Midvliet

bijlage voor het burgerinitiatief