Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Stichting Duurzaam houdt kap tegen van 900 bomen op landgoed Schakenbosch

Voorlopig worden er geen bomen gekapt op Schakenbosch. De Voorzieningenrechter heeft Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg in het gelijk gesteld. De door de gemeente verleende kapvergunning voor  900 bomen op Schakenbosch bleek onvoldoende onderbouwd. De kap van 900 bomen was volgens de gemeente en de projectontwikkelaar noodzakelijk om 325 woningen te bouwen. Dat zou onderbouwd moeten zijn met een Bomen Effect Analyse (BEA), maar deze bleek te ontbreken in het dossier. De Stichting Duurzaam daarentegen had wel goed onderzoek laten doen naar de toestand van de bomen. En daaruit bleek dat onder de te kappen bomen zelfs monumentale bomen waren (zie hieronder een foto van de prachtige oude kastanje op Schakenbosch). Juist het ontbreken van zo’n BEA was voor de rechter doorslaggevend om de kap op te schorten.

persbericht

Monumentale kastanje op park Schakenbosch