Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Duurzaam LV biedt Gemeente aan te overleggen over bomen Schakenbosch

Stichting Duurzaam wil graag met de gemeente in overleg treden om gezamenlijk te kijken welke bomen alsnog bij de aanleg van landgoed Voorlei op Schakenbosch gespaard kunnen blijven. Zoals bekend heeft de Voorzieningenrechter in Den Haag bepaald dat de kap van 900 bomen ten behoeve van het woningbouwproject op Schakenbosch voorlopig moet worden opgeschort. Er is onvoldoende gekeken naar alternatieve bouwmogelijkheden ter besparing van bomen.
Nu gaat het erom de ontstane pauze te benutten om de bouwplannen enigszins aan te passen zodat een aantal van de meest waardevolle bomen op Schakenbosch behouden kan blijven. In de bijgaande brief heeft Stichting Duurzaam de gemeenteraad gevraagd om het aanbod tot overleg te bespreken in de eerstkomende Commissie/Raadsvergadering. Met een goede uitkomst van een te houden overleg kan de Stichting Duurzaam haar bezwaar intrekken. Op deze manier kunnen beide partijen zich gezamenlijk inzetten voor een groene invulling van het nieuwe Landgoed Voorlei.
Duurzaam LV voelt zich gesteund door eerdere uitspraken van de Raad, zoals bij de vaststelling van het ruimtelijk kader van Schakenbosch, de vaststelling van de gemeentelijke Bomennota deel 1 en deel 2, en recentelijk van de nota over een Groene Woongemeente. Ook tijdens de verkiezingscampagne is het belang van groen in onze gemeente door alle fracties onderschreven.

Voor meer informatie zie: Brief aan de gemeenteraad