Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Drukbezochte Netwerkborrel van Stichting Duurzaam

De jongstleden maandag 31 oktober door onze Stichting op Stadstuin Rusthout georganiseerde Duurzame Borrel was een groot succes. De overweldigende opkomst liet duidelijk zien dat er steeds meer mensen zijn die zich voor duurzaamheid en groen willen inzetten. En die daar met elkaar over willen praten, ervaringen willen delen en actieplannen willen bedenken.
 
Naast de uitgebreide mogelijkheden tot netwerken waren er ook inspirerende speeches van onze voorzitter Marjan van Giezen, en van wethouder duurzaamheid, klimaat, groen en openbare ruimte Marcel Belt. Marjan lichtte de speerpunten van onze Stichting voor het het komende jaar toe. Dat zijn het groen in de gemeente, de energietransitie en de acties voor klimaatadaptie. Tot slot overhandigde zij een kort document over de strategische doelen aan de wethouder (zie de foto). 
 
Op zijn beurt sprak de wethouder zich glashelder uit dat hij de gemeentelijke inzet voor al deze onderwerpen wil versnellen. Hij kondigde ook een Actieplan Groen aan. En hij verwelkomde de bijdragen daaraan van alle bij dat onderwerp betrokken inwoners. Ook Stichting Duurzaam zal er graag aan bijdragen.
 
Zie deze link voor een korte filmimpressie van de Duurzame Borrel op Midvliet.