Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Duurzaam Leidschendam-Voorburg maakt formeel bezwaar: geen kap 900 bomen op Schakenbosch!

Stichting Durzaam Leidschendam-Voorburg heeft op 7 februari een formeel bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de kap van 900 bomen op Schakenbosch. Onder deze bomen zijn tientallen waardevolle en zelfs monumentale bomen, die bij een beter doordachte opzet van de geplande nieuwbouwwijk met de verplichtende naam ‘Landgoed Voorlei’ best gespaard kunnen blijven. Stichting Duurzaam wil dat de gemeente eerst grondiger naar deze bomen laat kijken en nu de kapvergunning voor tenminste de meest waardevolle bomen intrekt. Vanwege het spoedeisend belang heeft Stichting Duurzaam ook een Voorlopige Voorziening bij de rechtbank in Den Haag aangevraagd om het besluit van de gemeente te schorsen.

Contra-expertise door de Bomenstichting
In de afgelopen maanden heeft de Bomenstichting op verzoek van de Stichting Duurzaam een onafhankelijke contra-expertise uitgevoerd. Dit onderzoek toonde inderdaad aan dat teveel bomen voor kap zijn aangewezen. Er was daarbij geen of onvoldoende onderbouwing waarom deze bomen gekapt zouden moeten worden. Ook is geen volwaardige Bomen Effect Analyse uitgevoerd. Ten slotte is onvoldoende gekeken naar mogelijkheden voor verplaatsing van de bomen dan wel herinrichting van het terrein om monumentale bomen te sparen.

Onbegrijpelijke opzet Landgoed Voorlei
Stichting Duurzaam vindt het onbegrijpelijk dat bij een woningbouwplan met de naam ‘Landgoed’, dat juist pretendeert een groene woonlocatie te worden, zoveel van het bestaande en waardevolle groen wordt gekapt. De aanwezige volwassen bomen bepalen immers de uitstraling van het gebied! Weliswaar is voorzien in herplant met jonge bomen, maar die plannen zijn nog niet hard omdat ook het bouwplan nog niet volledig vastligt. Bovendien zal het tientallen jaren duren voordat opnieuw sprake is van waardevol volwassen groen.

Slecht onderbouwd
De aanvraag voor de kap van de ruim 900 bomen is onvoldoende en deels gebrekkig onderbouwd. Monumentale bomen zijn over het hoofd gezien dan wel van te lage leeftijd geschat. Weliswaar heeft de gemeente aangegeven alsnog acht bomen te sparen, dan wel te verplaatsen, en zal de kap gefaseerd worden, maar dat neemt niet weg dat zonder deugdelijke onderbouwing nog steeds 900 bomen moeten verdwijnen uit dit ook historisch gezien bijzondere gebied.

Open brief aan de gemeenteraad
Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de Stichting Duurzaam zich ook in een Open Brief tot de Gemeenteraad gewend. In deze open brief, die ook aan de pers beschikbaar is gesteld, heeft Duurzaam met klem aan de Raad gevraagd om tenminste de door de Bomenstichting geschouwde bomen te sparen. Een speciale ‘cri de coeur’ betreft daarbij de monumentale kastanje die tegen elke prijs gered moet worden. Deze boom staat in zijn volle pracht symbool voor alle natuurwaarden en belevingswaarden die Schakenbosch aan onze inwoners te bieden heeft.

Lessen voor de toekomst
Het probleem van onnodige en slecht onderbouwde kap van waardevolle bomen speelt ook bij andere woningbouwprojecten. Te vaak moet dan groen wijken voor meer bebouwing. Zoals zich nu ook aftekent bij de woningbouwplannen voor de Van Ruijsdaellaan, waar tot vlak aan de Stadstuin Rusthout dreigt te worden gebouwd en waar het bestaande groen dreigt te sneuvelen. En te vaak wordt vooraf gezegd dat groen zal worden gecompenseerd, maar wordt achteraf slechts zelden de groene waarde van het gebied echt hersteld. Stichting Duurzaam vindt dat bij elk woningbouwproject een groentoets moet worden uitgevoerd waarin wordt vastgesteld dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen tenminste gelijk blijft.

Bezwaarschrift vindt u hier.

Open Brief vindt u hier.

Voor meer informatie:
Secretaris/ coördinator Groen: Sander Wennekers, @ wennekers@planet.nl ; tel. 06-10398758