Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Groene Ideeën Stichting Duurzaam aangeboden aan Politieke Partijen

Onlangs heeft Stichting Duurzaam aan alle plaatselijke politieke partijen een aantal groene ideeën aangedragen, als aanvulling op de verkiezingsprogramma's voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande, waaraan momenteel overal wordt gewerkt. Onze ideeën zijn niet partij-gebonden, het gaat om acties die hoe dan ook nodig zijn om de duurzaamheids- en klimaatdoelen - waaraan ook onze gemeente zich heeft gecommitteerd - te realiseren. Daarbij heeft Stichting Duurzaam aangeboden om met partijen die dat wensen nader van gedachten te wisselen over deze ideeën of over andere mogelijke groene actiepunten. De notitie met onze ideeën vindt u hier.