Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Zienswijze Duurzaam LV op Bouwsteen Groene Woongemeente

Volgens Stichting Duurzaam LV kiest de gemeente voor maximaal aantal woningen, en niet voor groen

Op de agenda van de Gemeenteraad (Commissie Omgeving) staat komende dinsdag 29 juni de ‘Bouwsteen Groene Woongemeente’, een van de vier bouwstenen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie. Hoewel de titel veelbelovend klinkt, ‘groene woongemeente’, kiest de gemeente Leidschendam-Voorburg hiermee volgens de Stichting Duurzaam voor het verkeerde uitgangspunt. De Bouwsteen blijkt vooral te gaan over een maximaal aantal te bouwen woningen. Zo moet de gemeente plaats bieden aan ruim 5.000 nieuw te bouwen woningen. Als voorwaarde noemt de gemeente hiervoor dat het groen ‘zoveel mogelijk gespaard moet worden’. De Stichting Duurzaam vraagt daarom in een zienswijze de leden van de Gemeenteraad om de Bouwsteen aan te passen. Zie hier voor persbericht en zienswijze.

                                                Persbericht en Zienswijze