Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Nu actie nodig van de gemeente: Top-Vijf locaties voor aanplant van bomen

Onze gemeente vraagt om meer groen, en onze inwoners ook. Dat was de belangrijkste reden voor de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg om in februari 2020 een Bomenplan aan te bieden aan wethouder Stemerdink (openbaar Groen). Dit bomenplan bestaat uit 19 mogelijke locaties voor de aanplant van bomen, aangedragen door onze inwoners. Tot nu toe heeft de gemeente hiermee echter nog niets gedaan, zo bleek uit een rondrit van vrijwilliger Sander Wennekers langs alle locaties. Nergens is een begin van (her)plant te bekennen.

Daarom biedt de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg vandaag op digitale wijze aan wethouder Stemerdink een Top 5 aan van locaties waar dringend bomen geplant moeten worden en waar aanplant ook op korte termijn mogelijk is. Dit zou nog in het plantseizoen 20201/2021 kunnen en moeten gebeuren.

Sander Wennekers: “Als vrijwilliger Groen ben ik alle locaties langs gegaan, op de fiets natuurlijk. Maar helaas, tot dusverre hebben de door onze inwoners gedane voorstellen nog niet tot waarneembare actie van de gemeente geleid. Terwijl een aantal van deze locaties juist de mogelijkheid biedt snel actie te ondernemen. Vandaar de aanbieding van deze top-5 van locaties waar naar inschatting van de Stichting Duurzaam nog in het nu aankomende plantseizoen bomen kunnen worden geplant. Binnenkort zal de Stichting Duurzaam ook suggesties doen voor een aantal andere urgente locaties uit het Bomenplan, waar meer voorbereiding nodig zal zijn om aanplant te realiseren.”

Leidschendam-Voorburg is een groene gemeente en is daar ook trots op. Maar er zijn binnen de gemeente ook vele stenige en kale locaties waar bomen hard nodig zijn voor het afvangen van CO2 en fijn stof, voor schaduw en verkoeling in de zomer, als biotoop voor insecten en vogels, en voor een groene aanblik. De laatste jaren zijn op diverse locaties in de gemeente ruimhartig bomen gekapt, terwijl er niet altijd ruimhartig is aangeplant.

Dat betekent in feite dat onze gemeente bezig is met ontbossing, iets wat in gaat tegen het Klimaatplan van de gemeente. En tegen het nationale Klimaatakkoord, waar een afspraak is gemaakt om het bomenareaal van Nederland de komende tien jaar met 10% te laten groeien. Om hier proportioneel aan bij te dragen moet ook onze gemeente stevig aan de bak. Binnenkort zal Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg hier nadere voorstellen voor doen, zowel voor de bebouwde kom als voor het buitengebied.

---

Top 5 locaties voor aanplanten bomen in plantseizoen '20/'21