Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Top 5 locaties voor aanplanten bomen in plantseizoen '20/'21

Hieronder volgt een Top 5 van locaties (plus één reserve) om in het plantseizoen november 2020 – april 2021 bomen aan te planten. De selectie is genomen uit het onlangs geactualiseerde overzicht van het in februari 2020 door ons bij de gemeente ingediende Bomenplan (met 20 door bewoners gesuggereerde locaties voor bomenaanplant). De selectie van de Top 5 heeft plaatsgevonden opbasis van twee criteria, te weten urgentie en ingeschatte haalbaarheid op korte termijn.

Het complete bomenplan omvat daarnaast diverse andere geschikte en soms zelfs urgente locaties waarvoor naar onze inschatting echter meer voorbereidingstijd nodig zal zijn. Deze voorstellen zullen wij begin 2021 opnieuw indienen met daarbij suggesties voor het voorbereidingstraject.

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de nummers in het Bomenplan. Op al deze locaties is ruimte voor (extra) bomen, maar er zijn nu nog geen acties voor aanplant te zien.

Top 5

1. Voor de Daltonschool Voorburg, achter het bushokje op de Parkweg

Op deze boomloze plek kunnen prima een paar bomen staan, dit creëert ook afstand tussen school en straat. Ernaast, bij de glas- en papierbakken, is een grasveldje waar ook een of meer bomen niet zouden misstaan. In totaal moeten hier wel circa 5 bomen geplaatst kunnen worden. (2)

2. Heuvelweg Leidschendam, omgeving nieuwe Mall of the Netherlands

Tegenover de Mall staat aan de overkant een rij hoge bomen. Aan de kant van de Mall wordt nu nog gebouwd. Wellicht zijn daar later bomen of struiken in te passen. Verderop tegenover het parkeerterrein staan aan de Heuvelweg overzijde maar vijf bomen. De laatste circa 100 meter tot het politiebureau is boomloos. Hier kunnen minstens tien bomen aangeplant worden. (6)

3. Twee hofjes Loolaan (in het boomloze deel tussen tussen Parkweg en Oosteinde)

Grotere solitaire boom in het midden voor ingang van hofje tussen Loolaan 115 en 118 zou deze straat echt goed doen. Ook is er behoefte aan en ruimte voor een grotere boom in het midden van het plantsoen van het volgende hofje op de Loolaan, richting Oosteinde. (11 en 12)

4. Hoek Nieuwstraat / Damhouderstraat Leidschendam

Dit kruispunt is recentelijk opnieuw ingericht, met weinig groen (slechts twee struikachtige berkjes in plantsoen). Een paar grotere bomen erbij in bocht Nieuwstraat/Damhouderstraat zou mooi zijn en uitlaatgassen verkeer tegenhouden. (17A)

5. Aart vd Leeuwkade/Tollenskade/Gouverneurkade/Van Woudekade

Dit zijn fraaie kades met relatief veel bomen, maar er zijn ook open plekken en er is veel verkeer. Aan beide zijden zijn er diverse vrije plekken die met extra bomen kunnen worden ingevuld. (18)

Reserve
6. Zijdesingel Leidschendam

Langs de Zijdesingel staat aan de kant van de woningen om de ca 10 meter een hoge berk. Aan de overzijde (slootkant) is veel gras, afgewisseld met struiken en knotwilgen. Maar ook met grote open plekken. Hier zouden meer knotwilgen geplant kunnen worden. (19)