Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Informatie-avond: Samen Duurzaam in de wijk, het kan!

Op donderdag 12 december  organiseert de Stichting een informatieve avond met en voor inwoners over wat zij zelf aan duurzaamheid kunnen doen. Vooral wijkinitiatieven – om er samen met je buurt de schouders onder te zetten – krijgen alle aandacht.

De avond  vindt plaats van 20-22 uur in de aula van de Groen van Prinstererschool, Paradijsstraat 51 in Voorburg-west. Aanmelden is niet nodig; inwoners en organisaties zijn van harte welkom. Toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voorzitter Marjan van Giezen:
“Onder de titel Samen Duurzaam in de wijk, het kan! laten we inwoners aan het woord die in hun eigen buurt of wijk initiatieven nemen om hun huis en buurt te verduurzamen. Zo is Voorburg-west bezig met duurzame energie en met minder afval. En is er al een groep inwoners die gezamenlijk in zonnepanelen heeft  geïnvesteerd op een gemeentelijk dak. Maar er zijn meer initiatieven mogelijk, soms weet men echter niet waar men moet beginnen en wat daarvoor nodig is. Met deze avond brengen we verschillende initiatiefnemers met elkaar in contact. Ook hebben we de woningbouwcorporaties, Avalex en het Haags Milieucentrum uitgenodigd om extra informatie aan inwoners te geven.”

Doel van deze avond voor de inwoners is informatie uit te wisselen en informatie te krijgen. De cooperatie Voorburgwestversduursamen.nl zal een presentatie geven waar men in de wijk Voorburg-west mee bezig is. Avalex en de woningcorporaties (Vidomes en Wooninvest) zijn gevraagd in te gaan op mogelijkheden voor inwoners om met de wijk tot verduurzaming te komen. En het Haags Milieucentrum zal iets vertellen over hoe men dit in Den Haag doet. Met de uitkomsten van deze avond zal de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg een handzaam pamflet maken met aanbevelingen voor inwoners én gemeente.

Voor de Stichting is het belangrijkste van deze avond om beter te leren waar inwoners behoefte aan hebben en wat daarvoor nodig is van de gemeente of van anderen om dit van de grond te krijgen. De Stichting wil inwoners hierbij faciliteren en waar nodig actie ondernemen richting gemeente en organisaties.

Programma

20.00 uur opening Marjan van Giezen, voorstelrondje
20.15 uur presentatie door Voorburg-west Verduursamen, over hun initiatief om zelf energieproducent te worden en ook hun afval te verminderen
20.30 uur korte presentaties door aanwezige organisaties over wat zij doen om inwoners te helpen bij het verduurzamen. Onder voorbehoud: Avalex, Haags Milieucentrum, Vidomes, Wooninvest
21.10 uur pauze, koffie/thee
21.30 uur ruimte voor vragen en samenvatting van mogelijke verdere acties
Uiterlijk 22 uur afsluiting