Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Duurzame Dinsdag 2019: Duurzame borrel op vrijdag 6 september

Op vrijdag 6 september organiseert de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg een Duurzame Borrel. We starten om 17 uur in het mooie nieuwe gebouw van Stadstuin Rusthout (Noordsingel 3, Leidschendam). We nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. De Duurzame Borrel is voor iedereen die duurzaamheid in onze gemeente een warm hart toedraagt. En die van de Stichting Duurzaam LV wil horen welke ideeën er bij ons leven om Leidschendam-Voorburg duurzamer te maken.

Aanleiding voor deze Duurzame Borrel is de opening van het nieuwe politieke seizoen, de vernieuwde samenwerking met Stadstuin Rusthout en tenslotte de week van Duurzame Dinsdag, de dag waarop het kabinet de Duurzame Dinsdag-Koffer in ontvangst neemt, vol duurzame ideeën en initiatieven. Die duurzame ideeën heeft de Stichting Duurzaam LV ook, en daar willen wij u tijdens de Duurzame Borrel graag over informeren.

De Stichting Duurzaam LV adviseert zowel het gemeentelijk bestuur als de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Of het nu gaat om gemeentelijke subsidies op duurzaamheid of om initiatieven vanuit inwoners om de eigen wijk duurzamer te maken, wij denken vanuit onze onafhankelijke positie graag mee. Een aantal initiatieven voor het komende politieke seizoen:

  • Een Duurzame Dag half oktober, in Stadstuin Rusthout.
  • Een cursus Duurzaam Tuinieren, start 24 september in Stadstuin Rusthout en een cursus Duurzaam Koken, eveneens in Stadstuin Rusthout, start in het najaar.
  • Inspreken op en overleggen over gemeentelijke plannen, zoals het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, de Klimaatnota en de Luchtkwaliteitsnota.
  • Meedenken met inwoners over energievriendelijke wijken, en over het afvalbeleid.
  • Als lid van de Statiegeldalliantie met voorstellen komen voor minder zwerfvuil en plastic in de natuur en in het water.

Nieuwsgierig? Kom naar de Duurzame Borrel op 6 september 2019 en praat en denk met ons mee!