Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Wethouder van Eekelen gaat voor Duurzaam!

In goed overleg heeft het bestuur van de Stichting Duurzaam en belangstellenden de Duurzame Agenda van het nieuwe college besproken.

Het bestuur van de Stichting Duurzaam plus belangstellenden bespreken de Duurzame Agenda van het nieuwe college

De plannen zijn indrukwekkend:

 • Zonnepanelen en energiezuinige maatregelen voor alle gemeentelijke gebouwen en de panden van maatschappelijke partners.
 • Er komen meer subsidiemogelijkheden voor particulieren om hun woning te verduurzamen. Subsidiepotten zijn nu soms al in een paar dagen leeg nadat ze zijn opengesteld.
 • Klimaatneutraal wordt het streven, met extra waterbergingen en meer groen in de stad.
 • De gemeente en Stichting Duurzaam gaan in overleg over de metingen van de luchtkwaliteit. Zowel de gemeente als tien vrijwilligers hebben metingen gedaan.
 • Mede op voorstel van de stichting Duurzaam gaat de wethouder na of en hoe de maximum snelheid op de A12 (Utrechtse Baan) en de A4 terug kan naar 80 km. Dat zal niet de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de verkeersveiligheid en de capaciteit van de weg (betere doorstroming).
 • Omdat de ‘Mall of the Netherlands’ (het nieuwe winkelcentrum Leidsenhage) straks veel verkeer zal aantrekken, kijkt Van Eekelen naar mogelijkheden als een shuttle-busje tussen station Mariahoeve en de Mall, een parkeerterrein bij Overgoo met een halte van tramlijn 19, goede tram of bus vanaf de grote parkeerterreinen bij het stadion.
 • Voor het huisvuil kiest zij voor maatwerk per wijk, nadat het omgekeerd ophalen op te veel problemen is gestuit. Maar apart inzamelen van GFT (groen), papier, plastic en glas blijft belangrijk. Met name plastic afval brengt veel op. Stichting Duurzaam verwacht ook beleid van de gemeente zodat burger minder afval hoeven veroorzaken.
 • Voor de Duivenvoordecorridor vraagt Stichting Duurzaam de bouwlocaties verder te beperken, nu dat financieel kan door de aantrekkende woningmarkt. Hoe meer open groene ruimte er blijft, hoe beter.
 • Bij het bouwen van sociale woningen krijgen vooral woningen voor senioren en starters extra aandacht.
 • Om woningen ‘gasloos’ te maken, denkt de gemeente erover te beginnen met de wijken De Heuvel en Essesteijn.
 • Wethouder Van Eekelen stond in het overlegt open voor alle goede ideeën, want een klimaat-neutrale gemeente worden blijft een grote uitdaging voor ons allemaal.