Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Kiezen voor duurzaamheid

In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, organiseerde Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg op 8 maart een bijeenkomst met als thema “Duurzaamheid”.

Bijeenkomst in de Binnenhof met als thema “Duurzaamheid”
Bijeenkomst in de Binnenhof met als thema “Duurzaamheid”

Alle 7 raadsfracties hadden een woordvoerder gestuurd; er waren 40 belangstellende bezoekers. Onder leiding van Martin van der Meule, oud-wethouder Milieu van de gemeente Leidschendam, kregen de woordvoerders elk 3 minuten om aan te geven wat er in hun verkiezingsprogramma stond over duurzaamheid. Vervolgens kreeg het publiek de gelegenheid om te reageren op de te bespreken 5 thema’s:

 1. afval,
 2. energie-transitie,
 3. leefomgeving,
 4. mobiliteit,
 5. actieprogramma en financiering.

Gelijkgestemd

De bedoeling van de avond was om gezamenlijk tot een 10-puntenplan te komen. Dit lukte niet helemaal; het werden er 6. Men was het met elkaar eens op de 6 actiepunten:

 1. Betere luchtkwaliteit. Er komen in de gemeente diverse meetpunten om die kwaliteit te toetsen.
 2. Het streven naar een energie-neutrale gemeente door middel van:
  • duurzaam bouwen,
  • energie beperkende maatregelen,
  • subsidies voor huiseigenaren,
  • wooncorporaties.
 3. Meer faciliteiten voor fietsers, om zo het autogebruik terug te dringen en de gezondheid van de burger te bevorderen. Alle initiatieven van inwoners zijn welkom!
 4. Samenwerken op wijkniveau: bewoners betrekken bij het onderwerp “Duurzaam”.
 5. Een goede voorlichting vanuit de gemeente.
 6. Ook moet er snel een kader komen, een duurzaamheidsplan, waarin acties met elkaar in verband worden gebracht, en beschreven wordt hoe effectief ze zijn en hoe dit alles te bekostigen is.

Oneens

Men was het oneens over afvalscheiding en een nieuwe autobrug over de Vliet. Twee partijen (CDA en VVD) willen zelfs de genomen raadsbesluiten hieromtrent herroepen. Verder was het opvallend dat geen enkele politieke partij de automobiliteit aan banden wil leggen. Hoewel zij allen voorstander waren van actiepunten 1, 2 en 3, moet minder autoverkeer dan maar vanzelf gebeuren? Over de parkeeroverlast werd met geen woord gerept, maar de partijen willen wel meer groen en kwalitatieve leefbaarheid. Dat, in combinatie met het auto’s-aantrekkende plan ‘Mall of the Netherlands’, lijkt ons moeizaam.

Stichting Duurzaam vindt het uittrekken van 12 miljoen voor een extra oeververbinding een te grote aanslag op de gemeentelijke financiën. Laten we eerst het effect van de Rotterdamsebaan en de aanleg van de RijnlandRoute afwachten. Ook leert de ervaring dat meer wegen en bruggen nog meer autoverkeer aantrekt, wat op andere plekken vervolgens toch weer vast komt te staan.

Kiezen voor Duurzaam is een lastige keuze, maar kiezen we voor gemak of voor gezonde lucht? Kiezen we voor kwaliteit nu of kwaliteit ook in de toekomst?

De keuze is aan de kiezer op 21 maart aanstaande!

Namens de stichting Duurzaam,
Will Kranenburg, secretaris