Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Duurzaam doe je niet alleen!

Wethouder Floor Kist heeft een stevige "duurzame agenda" opgesteld. Er zijn veel ambities op gebied van energie, groen, afval, water, gezonde leefomgeving, elektrisch rijden enz.. Toch miste Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg (al 24 jaar actief in onze gemeente) een aantal zaken. Vorige week dinsdag werden die besproken in een openbare bijeenkomst.

Maar veel maatregelen zeggen wel dat iets beter moet, maar niet hoeveel en hoe snel. Er moet meer werk worden gedaan aan natuur- en milieueducatie, met name voor jongeren. Ook ‘consuminderen’ moet daarbij een discussiepunt zijn. Je kunt wel allerlei maatregelen nemen vanwege het veranderende klimaat, maar dat blijft dweilen met de kraan open als er niets veranderd in ons patroon van produceren en consumeren.

Dus ook vestigingsbeleid voor bedrijven moet onderdeel zijn van de ‘duurzame agenda’. En duurzaam inkopen door de gemeente zelf. De gemeente moet elke week in haar vaste rubriek in Het Krantje een paar prikkelende tips geven hoe we als inwoners duurzamer kunnen leven.

Er is meer nodig om het fietsen te promoten. Daar hoort een vorm van betaald parkeren bij. Dat stimuleert om de fiets of het openbaar vervoer te nemen als dat goed kan. Het bestaande parkeerbeleid kost nu ook geld (parkeerplaatsen aanleggen, controleren in de blauwe zones). Waarom moeten inwoners die wel de fiets of OV nemen, daaraan nu meebetalen via de gemeentelijke belastingen?

Kom met jouw idee

Maar de overheid kan het niet alleen! Wethouder Kist heeft in zijn Duurzaamheidsagenda een lijst van 32 plannen staan, die door inwoners moeten worden opgepakt. Bijvoorbeeld pluktuinen in je wijk, zonnepanelen, een boomfeestdag, ‘ontstenen’ van de tuin om je huis. Heb je ideeën? Meld je bij de gemeente, of kom ermee naar Stichting Duurzaam (www. duurzaamleidschendamvoorburg.nl). De wethouder roept iedereen op met z’n plannen te komen en heeft daar ook geld voor.

Ga naar de website van de gemeente en zoek op ‘duurzaamheidsagenda’. Op pagina 24 staat de lijst van suggesties. En als jouw idee daar niet tussen staat: kom er toch mee naar gemeente of Stichting Duurzaam.