Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

20 september 19.30u Green Challenge in Stadstuin Rusthout: Doet u mee met een duurzame actie?

Op woensdag 20 september vindt in Stadstuin Rusthout de vervolgbijeenkomst plaats van de succesvolle Green Challenge van 30 mei j.l. Hier kwamen ruim 120 mensen bij elkaar om te praten over duurzame acties in je eigen huis, straat of buurt. Zij werden geïnspireerd door Florian Dirkse (van Ocean CleanUp) en door lokale initiatiefnemers, over wat je allemaal zelf kunt doen. Het hoeven geen grote acties te zijn, ook het adopteren van een boomspiegel of een plantsoen, af en toe zwerfafval inzamelen in je eigen buurt, gezamenlijk zonnepanelen inkopen, je tuin ontstenen, zijn allemaal acties die bijdragen aan een duurzamere gemeente.

Persbericht