Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Nieuws

20 september 19.30u Green Challenge in Stadstuin Rusthout: Doet u mee met een duurzame actie?

Op woensdag 20 september vindt in Stadstuin Rusthout de vervolgbijeenkomst plaats van de succesvolle Green Challenge van 30 mei j.l. Hier kwamen ruim 120 mensen bij elkaar om te praten over duurzame a … » lees verder

Volle zaal bij Green Challenge Leidschendam-Voorburg op 31 mei

Op woensdag 31 mei 2023 organiseerde de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg het eerste deel van de Green Challenge LV. Het eerste deel, omdat deze Challenge uit drie delen bestaat: de startbijeen … » lees verder

De Green Challenge Leidschendam-Voorburg krijgt steun van de gemeente, Vlietwensen en Fonds 1818.

Zoals bekend gaat vrijdag 31 mei de Green Challenge Leidschendam-Voorburg van start met een inspirerende bijeenkomst in Theater Ludens. Inmiddels hebben onze gemeente, Vlietwensen en Fonds 1818 aa … » lees verder

Startbijeenkomst Green Challenge Leidschendam-Voorburg op 31 mei

Op woensdag 31 mei organiseert Duurzaam Leidschendam-Voorburg een inspirerende avond over duurzaamheid en hoe iedereen hieraan een eigen steentje kan bijdragen. De avond vindt plaats in theater Ludens … » lees verder

Duurzame Markt op zaterdag 22 april 2023 in de Stadstuin

De jaarlijkse Duurzame Markt vindt plaats op zaterdag 22 april 2023, weer in Stadstuin Rusthout, van 11-15 uur. Op die dag vindt u in de Stadstuin diverse kraampjes waar u allerlei informatie kunt kri … » lees verder

Publicatie Jaarverslag 2022

Zojuist is het Jaarverslag 2022 van Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg verschenen. Hier kan een ieder nalezen hoeveel werk er, ook in samenwerking met de gemeente en met andere organisaties, i … » lees verder

Brief aan Gemeenteraad over dreigende kaalslag Van Ruijsdaellaan

In een brief aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vraagt Stichting Duurzaam aandacht voor de dreigende kap van alle bomen op de bouwlocatie Van Ruijsdaellaan, midden in de centrale groene zon … » lees verder

Zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag voor Klein Plaspoelpolder deelgebied 3a

In reactie op de vergunningaanvraag en de daarbij behorende bestemmingsplanwijziging voor Klein Plaspoelpolder deelgebied 3a (waar nu nog het Total-gebouw met parkeerterrein staat) heeft de Sticht … » lees verder

Drukbezochte Netwerkborrel van Stichting Duurzaam

De jongstleden maandag 31 oktober door onze Stichting op Stadstuin Rusthout georganiseerde Duurzame Borrel was een groot succes. De overweldigende opkomst liet duidelijk zien dat er steeds meer mensen … » lees verder

Open brief met suggesties voor een groener en duurzamer recreatiepark in Vlietland Noord

Een recreatiepark in Vlietland Noord? Dan wel groener en duurzamer dan nu voorgesteld is! Nu zowel PZH (in hun zienswijze) als B&W van Leidschendam-Voorburg (in haar recente Raadsbr … » lees verder

Pagina's:  1 2 3 4 5 6 7 Laatste ›