Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Burgerinitiatief Park Damzigt

De gemeente LV heeft in de Bouwsteen Groene Woongemeente bepaald dat er door verdichting en transformatie van bedrijfsgebieden in het stedelijk gebied 4000 tot 5600 woningen bij zouden moeten worden gebouwd. De Stichting pleit ervoor om dit duurzaam te doen en om bij die bouwprojecten zowel de natuurwaarden als de leefbaarheid voor toekomstige bewoners zeker te stellen door zich bij projecten vooraf te verbinden aan de normen van het landelijke manifest “iedereen heeft recht op een groene leefomgeving".

In het kort wordt er gevraagd om gemiddeld 75 m2 groen per woning en een park van minstens 1 hectare op minder dan 300 m van elke woning.

Bij bestudering van de plannen voor Klein Plaspoelpolder blijkt dat in de huidige plannen voor deze nieuwe ontwikkeling hier niet aan wordt voldaan. (Zie ook het nieuws item met een link naar de zienswijze op de vergunning aanvraag voor KPP deelgebied 3a) 

We stellen ook vast dat er nog geen concrete bouwplannen zijn voor de ernaast gelegen strook gemeentegrond van circa 1 hectare langs de Vliet. (Deelgebied 4a)  Daar ligt dus een geweldige kans om voor de nabij te bouwen 500-600 woningen de benodigde groene ruimte te creëren en tevens de achterliggende huizen af te schermen van het geluid en het fijnstof van de A4 en N14. Ons voorstel is dus kort en goed om daar een mooi en groen park met wandelpad aan te leggen.

In het bijgevoegde document wordt een eerste aanzet gegeven met een startnotitie voor een burgerinitiatief naar de gemeente.

Zie ook hier: bijlage voor het burgerinitiatief

Het daadwerkelijke burgerinitiatief volgt en zal binnenkort op deze website verschijnen!