Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Bewoners De Heuvel vragen gemeente Leidschendam-Voorburg om ecologisch groen.

De bewoners van de door WoonInvest beheerde rode en blauwe flat in de Leidschendamse wijk De Heuvel willen meer ecologisch groen in hun wijk. Nu staan daar vooral solitaire bomen op grote grasvlaktes die wekelijks gemaaid worden. Dat is natuurlijk wel groen, maar ook heel saai en weinig divers, want struiken vaste planten staan er amper, en bloemweides ontbreken geheel en al.

Om deze wens duidelijk kenbaar te maken heeft de bewonerscommissie van deze flats donderdagavond 12 mei, tijdens een door de gemeente op Dobbelaan 4 georganiseerde Bewonersbijeenkomst wijkgroenbeheerplan Amstelwijk/De Heuvel, een petitie overhandigd aan de wethouder van ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal.

In deze petitie, met daarbij de handtekeningen van circa 75 bewoners en van de aan de Dobbelaan gelegen organisaties Piggelmee en S&W, vragen de bewoners ook om meer participatie in de gebiedsontwikkeling van hun buurt. Zij willen niet alleen achteraf op een plan van de gemeente kunnen reageren, maar ze willen graag in de ontwerpfase bij de planvorming betrokken worden.

Gusta Hoes van de bewonerscommissie, die de petitie aan de wethouder overhandigde, benadrukte dat er tot een paar jaar geleden veel meer struiken waren, die toen plotseling zonder overleg werden gerooid. Om veiligheidsredenen werd er gezegd. Maar volgens de bewonerscommissie verscholen zich heus geen vandalen in de struiken, en ook ratten komen niet op af op struiken en bloemen. Die komen alleen af op rondslingerend afval en op brood en andere etenswaren die in de plantsoenen worden gestrooid.

Het initiatief van de bewoners wordt van harte ondersteund door Stichting Duurzaam Leidschendam- Voorburg. Wim Hendriks, die namens Duurzaam ook het woord voerde, benadrukte dat een organische opbouw van het groen met bloemen, middelhoge struiken en hoog opgaande bomen het beste is voor insecten en vogels, en ook voor de belevingswaarde voor bewoners en passanten.

De bewonerscommissie overhandigt een petitie aan wethouder Jan-Willem Rouwendal.

Een plattegrond van De Heuvel.