Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Stichting Groen en Geluk: een groene oase in Stompwijk

Onlangs hebben Mariska en Maarten van der Meer, die eigenaar zijn van een groene kavel van circa 5.000 m2, gelegen achter de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk, de Stichting Groen en Geluk opgericht. Het doel van deze stichting zonder winstoogmerk is om het gebruik van de plek te delen met de inwoners van het dorp en het landje duurzaam in te richten als een verbindende schakel tussen mens, dier en natuur.

Activiteiten
Om haar doel te bereiken ontplooit Groen en Geluk onder meer de volgende activiteiten:
- Verhuren van moestuinen en moestuinbakken, met daarbij een gezellige plek om elkaar te ontmoeten en tips en zaden uit te wisselen.
- Organiseren van workshops met groene thema’s zoals composteren en enten. Hierover is al contact met de Stadstuin Rusthout in Leidschendam, en met Groei en Bloei.
- Speelgelegenheid bieden voor kinderen van huurders, donateurs en vrijwilligers. Zo was er met Pasen een leuke activiteit voor kinderen uit de omgeving om te knutselen en paaseieren te zoeken.
- Verhuren van drie paardenboxen met een grote uitloopweide.
- Verder vergroenen van de locatie door bijvoorbeeld de aanplant van fruitbomen (er staan er al enkele), een houtwal, en een bloemweide.

Op 11 juni houdt Groen en Geluk een Open Dag. Iedereen is van harte welkom!

Vrijwilligers gezocht
Het verder inrichten en onderhouden van de kavel is veel werk. Daarom zoekt de stichting vrijwilligers die het leuk vinden om in de buitenlucht te helpen met aanplanten, snoeien, schoffelen, paden aanleggen en andere groene werkzaamheden. Je kunt je aanmelden bij Mariska van der Meer (zie hieronder).

Meer informatie en contact
Zie verder www.stichtinggroenengeluk.nl of mail naar Info@stichtinggroenengeluk.nl. Je kunt ook bellen met Mariska (tel. 06-48334007).