Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Omwonenden strijden voor behoud van Park Schakenbosch

Behoud Park Schakenbosch is een initiatief van omwonenden van Schakenbosch, die zich inzetten voor een gezonde en groene leefomgeving. Een leefomgeving waar ruimte is voor mens én natuur. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er circa 325 woningen komen in Schakenbosch, één van de laatste echte parken in Leidschendam, waardoor heel veel groen zal verdwijnen en de verkeersdruk en hiermee de milieuvervuiling alleen maar toe zal nemen.

Behoud Park Schakenbosch is een platform waar mensen hun stem kunnen laten horen. Velen voelen zich ongehoord of onmachtig om iets tegen de bouwplannen te doen. Behoud Park Schakenbosch wil hiermee aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en de projectontwikkelaar laten zien dat natuur en een groene leefomgeving heel belangrijk zijn voor de omwonenden en voor alle inwoners van deze gemeente. Dat naast woongebieden ook groen- en natuurgebieden een hele belangrijke rol spelen in het welzijn van mensen.

Samen met Stichting Duurzaam trekt Behoud Park Schakenbosch op voor het behoud van dit natuurgebied. Onder andere door het indienen van bezwaar tegen de beoogde bomenkap van ruim 900 bomen. Een keuze die, in een tijd waarin iedereen, ook de gemeente Leidschendam- Voorburg, zijn mond vol heeft van natuurbehoud, duurzaamheid en biodiversiteit, onbegrijpelijk is. Kom zeker binnenkort eens een wandeling maken in dit bijzondere park!

Voor meer informatie: www.behoudparkschakenbosch.nl