Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Tuinvogeltelling in Stadstuin Rusthout

Ook dit jaar heeft Stadstuin Rusthout, in samenwerking met Stichting Duurzaam LV, op zondag 30 januari 2022 weer meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Onder leiding van onze ervaren vogelkenner Martin heeft een klein groepje enthousiaste vrijwilligers in alle leeftijden de tuin een half uur lang gescand op vogels. De dit jaar meest waargenomen vogels waren hier de pimpelmees en de houtduif, die ook landelijk in de top 10 zaten. Verder werden waargenomen een grote bonte specht, halsbandparkieten, zwarte kraaien, kauwen, koolmezen, eksters, wilde eenden, en een roodborstje, een vink, een merel en een blauwe reiger. Alleen de landelijke nummer één, de huismus, ontbrak dit jaar in Rusthout.
Voor de exacte telresultaten, zie https://stadstuinrusthout.nl/.