Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Bijenhotel 'hannie bee' geplaatst in plantsoen te Leidschendam

Tijdens Burendag op zaterdag 25 september 2021 was het in het gemeenteplantsoen aan de Hannie Schaftstraat te Leidschendam een drukte van belang. Een tiental buurtgenoten was bezig met het plaatsen van een groot bijenhotel en het vrijmaken en inzaaien van een bloemenweide. Initiatiefneemster Miranda Loen, die met een werkgroep dit initiatief heeft voorbereid, zegt hierover: ”Ik ben groot voorstander van 'meer groen' creëren, en van bijdragen aan de eigen leefomgeving. Helaas is de bijen- en insectenstand enorm afgenomen. En dat is heel slecht voor de biodiversiteit. Daarom ben ik ook enthousiast over initiatieven als het later en anders maaien van bermen, en van bloemrijke plantsoenen en natuurvriendelijke oevers. Burendag leek een ideale kans om samen met de buren en met subsidie een bijdrage aan meer natuur in onze buurt te leveren, door in het weinig bloemrijke plantsoen hier voor de deur een bloemenweide met insectenhotel te realiseren”.

Uiteraard kost een dergelijk project geld, en er is ook toestemming nodig van de gemeente en in dit geval ook van Delfland. Miranda: “De samenwerking met de gemeente verliep heel goed. Er was vorig jaar al uitgebreid contact geweest over de inrichting van de natuurvriendelijke oever langs het plantsoen hier. Nu kon de draad gemakkelijk worden opgepakt. Er werd constructief met ons meegedacht en er werd door gemeente en Delfland vlot toestemming verleend. Ook hebben zowel Vlietwensen als het Oranjefonds budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het plan. Hier zijn we erg blij mee.“

Sander Wennekers, een van de werkgroepleden, vult aan: “Het toekomstig onderhoud gaan we in eigen beheer doen. Sowieso moet een bloemenweide af en toe gemaaid worden. Bij droogte kan sproeien nodig zijn. En in de toekomst moeten we misschien bijzaaien of bijplanten. Daarvoor komt er een tuincommissie met geïnteresseerde buurtgenoten. Om dit netjes te regelen ligt er al een officieel verzoek bij de gemeente om dit stukje gemeentegroen te mogen adopteren. We verwachten dat dit binnenkort in kannen en kruiken zal zijn.”