Skip to content

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg

Lokale initiatieven

Er zijn in onze gemeente gelukkig talloze inwoners die willen bijdragen aan een groenere gemeente. Door de vergroening van hun eigen perceel, maar ook door zich in te zetten voor meer en meer gevarieerd openbaar groen, of voor meer biodiversiteit. Sommige inwoners nemen daarbij daadwerkelijk het initiatief. Bijvoorbeeld door in hun buurt een bijenhotel of een wormenhotel te plaatsen of door een minder florissante kavel openbaar groen te adopteren. Hierbij is doorgaans toestemming en medewerking van de gemeente nodig. Deze kan worden aangevraagd via een melding openbare ruimte of via een mailtje of een telefoontje naar een gemeente-ambtenaar of wethouder.

In deze rubriek wil Stichting Duurzaam graag aandacht geven aan een aantal van dergelijke initiatieven. Ook is Duurzaam beschikbaar om mensen die een groen idee hebben met raad en daad bij te staan. U kunt daartoe eventueel contact opnemen met groencoördinator Sander Wennekers (wennekers@planet.nl of 06-10398758).

Burgerinitiatief Park Damzigt

De gemeente LV heeft in de Bouwsteen Groene Woongemeente bepaald dat er door verdichting en transformatie van bedrijfsgebieden in het stedelijk gebied 4000 tot 5600 woningen bij zouden moeten word … » lees verder

Bewoners De Heuvel vragen gemeente Leidschendam-Voorburg om ecologisch groen.

De bewoners van de door WoonInvest beheerde rode en blauwe flat in de Leidschendamse wijk De Heuvel willen meer ecologisch groen in hun wijk. Nu staan daar vooral solitaire bomen op grote grasvlaktes … » lees verder

Stichting Groen en Geluk: een groene oase in Stompwijk

Onlangs hebben Mariska en Maarten van der Meer, die eigenaar zijn van een groene kavel van circa 5.000 m2, gelegen achter de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk, de Stichting Groen en Geluk opgericht. He … » lees verder

Omwonenden strijden voor behoud van Park Schakenbosch

Behoud Park Schakenbosch is een initiatief van omwonenden van Schakenbosch, die zich inzetten voor een gezonde en groene leefomgeving. Een leefomgeving waar ruimte is voor mens én natuur. Zoals het e … » lees verder

Tuinvogeltelling in Stadstuin Rusthout

Ook dit jaar heeft Stadstuin Rusthout, in samenwerking met Stichting Duurzaam LV, op zondag 30 januari 2022 weer meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling. Onder leiding van onze ervaren vogelkenner … » lees verder

Soroptimisten starten driejarig bomenproject

Op vrijdag 26 november jl. onthulde wethouder Water en Groen Floor Kist, samen met Joke Campo van het Hospice in Voorburg, een walnotenboom die daar onlangs bij het hospice is geplant. De onthulling w … » lees verder

‘Bomenhub’ ingericht op Schakenbosch

Op Schakenbosch, ook bekend als landgoed Voorlei, is zondag 21 november jl. een zogenaamde ‘bomenhub’ ingericht. Hier kunnen gedurende de wintermaanden jonge zaailingen vanuit de hele gemeente tij … » lees verder

Wormenhotel Laan van Haagvliet, Voorburg

Op de hoek Laan van Oostenburg/Laan van Haagvliet in Voorburg staat sinds april 2020 een wormenhotel. Met dit circulaire buurtcompost project draagt de buurt bij aan het verduurzamen van de leefomgevi … » lees verder

Bijenhotel 'hannie bee' geplaatst in plantsoen te Leidschendam

Tijdens Burendag op zaterdag 25 september 2021 was het in het gemeenteplantsoen aan de Hannie Schaftstraat te Leidschendam een drukte van belang. Een tiental buurtgenoten was bezig met het plaatsen va … » lees verder