Memorabele boottocht met 20 politici

Op woensdag 3 juli jl. vond een boottocht annex werkbezoek aan Vlietland-Noord plaats van circa 20 Statenleden, gemeenteraadsleden uit Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, en leden van lokale politieke werkgroepen. Het bezoek was georganiseerd door het Burgerinitiatief Vlietland, in samenwerking met diverse andere organisaties. Onderweg werd door meerdere kenners van het gebied een toelichting gegeven op de highlights van het gebied voor natuur en dagrecreatie, en op de omvang en de impact van de plannen voor een villapark met 222 recreatiewoningen.

Sander Wennekers, bestuurslid van Duurzaam LV en portefeuillehouder Leidschendam van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming AVN, liet op locatie aan de politici zien hoe, als de plannen zouden doorgaan, het enige aaneengesloten bos in de noordwesthoek van Vlietland grotendeels verloren zou gaan door de geplande verlegging van de Rietpolderweg en de bouw van enkele tientallen villa’s op die plek. Op dit moment is het bos nog de habitat van een havik, en van diverse uilen en spechten. Ook zijn er in recente jaren een broedende ijsvogel en houtsnippen waargenomen.

Einddoel van de boottocht was de jachthaven De Merenburger, aan de andere kant van de A4. Daar hadden de bezoekers vrij uitzicht over de polders van Stompwijk, die mogelijk een alternatieve locatie kunnen vormen voor het villapark. Hierdoor zou de natuur in Vlietland gespaard blijven, zou de projectontwikkelaar toch een recreatiepark kunnen realiseren en zou Stompwijk een economische impuls krijgen. Ter plekke werd het door de ChristenUnie ingediende alternatieve plan nader toegelicht door raadscommissielid Coert Bregman en gemeenteraadslid Frank Wilschut.

Op de terugweg konden de politici nog uitgebreid genieten van de fraaie omgeving en van het nu nog extreem groene uitzicht vanaf de grote Noordplas op Vlietland.

Stichting Duurzaam gaat ervan uit dat tijdens deze memorabele boottocht een aanzet is gegeven om vanuit de provinciale en plaatselijke politiek nu een serieus haalbaarheidsonderzoek naar dit interessante alternatief in te stellen.

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram