De gemeente LV pakt uit met groen in De Heuvel na aanzet van bewoners

Door de aanhoudende inzet van een Bewonerscommissie wordt er nu serieus groen aangeplant in het middengebied van de Heuvel, op de plaats van te vaak gemaaid gras met steeds minder bomen. Achter de Wooninvest flats en naast het kinderdagverblijf zijn drie inheemse bomen geplant, en is de gemeente druk bezig een mooie variatie van honderden struiken aan te planten.

Het begon met een vraag van omwonenden
Het begon een paar jaar geleden bij de Duurzame Markt van Stichting Duurzaam LV; de Bewonerscommissie van de flats van WoonInvest in de wijk De Heuvel was bezorgd over de geleidelijke afname van het aantal bomen en ander groen in het middengebied van de Heuvel. De commissie besloot om samen met Stichting Duurzaam aan de bel te trekken bij de gemeente. Er werd een petitie opgezet om het draagvlak te testen en er werd gesproken met bewoners aan de deur en in de lifthal.

Positief effect van massaal ondertekende petitie
Het leek eerst dat het gemeentelijke proces, waarin er per wijk een zogenaamd Groenbeheerplan wordt gemaakt, niet echt ruimte liet voor dit soort spontane bewonersparticipatie, maar mede dankzij de door vele bewoners ondertekende petitie werd er door de gemeente ruimte gemaakt voor een open gesprek met de bewonerscommissie. Er werd goed geluisterd en in co-creatie ontstonden plannen voor meer natuurlijk groen en vervanging van de verdwenen bomen.

Monumentale status van De Heuvel gooide nog bijna roet in het eten
Toen bleek dat er binnen de gemeente nog wel (langdurig) afgestemd moest worden met de welstandscommissie, omdat de wijk als een nationaal monument wordt gezien, als voorbeeld van naoorlogse wederopbouwwijken met een vrij strakke opbouw van de landschapsinrichting. Dit vroeg veel tijd en geduld van alle betrokkenen, maar uiteindelijk werd door de afdeling Stadsbeheer tocheen weg gevonden om zowel aan de monumentale structuur, alsook aan de wensen van de bewoners recht te doen.

Bosplantsoen
Het resultaat is een bosplantsoen binnen een rechthoekig kader achter de Wooninvest flats en naast het kinderdagverblijf, met een Winterlinde, een Kers en een Haagbeuk, en een mooie variatie van honderden struiken. Ook in een eveneens rechthoekig perceel op de grens van het bestaande bosje in hetzelfde kwadrant van
het gebied wordt een groot aantal struiken geplant. Deze struiken krijgen een oplopende hoogte om het bosje zo een natuurlijke rand met een gelaagde structuur te geven. Dit alles om een aantrekkelijk groene omgeving met ruimte voor biodiversiteit van vlinders, insecten en vogels te krijgen, waar zowel de bewoners als het milieu nog jaren blij mee zullen zijn.

Nieuwe aanpak van onze plantsoenen
In de laatste jaren is er meer bewustzijn gekomen voor de waarde van natuur in de stad en in het recente Groenactieplan van de gemeente en de nieuwe groenbeheer plannen zien we nu meer aandacht voor natuurlijk groen met een gelaagde structuur (bomen, struiken, vaste planten, bloemenweides) en extensiever maaibeleid. De bewonerscommissie van de Heuvel initieerde dit al voordat er een Actieplan voor Groen bestond en heeft laten zien hoe het samenbrengen van wat bewoners zien en wensen voor hun eigen omgeving met een luisterend oor en de expertise van de gemeente iets moois kan opleveren.

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram