Green Challenge

DE GREEN CHALLENGE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Met de Green Challenge Leidschendam-Voorburg wil Stichting Duurzaam een beweging naar meer duurzaamheid op lokaal niveau in gang zetten, samen met inwoners en met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit gaan we doen door inwoners te inspireren en stimuleren om samen met anderen initiatieven voor verduurzaming en vergroening van hun leefomgeving te ontplooien, en door ze daarbij te ondersteunen.

Drukbezochte startbijeenkomst 31 mei was groot succes
Op woensdag 31 mei organiseerde Duurzaam Leidschendam-Voorburg een inspirerende avond over duurzaamheid en hoe iedereen hieraan een eigen steentje kan bijdragen. De avond vond plaats in theater Ludens in Voorburg, met Florian Dirkse, bekend van acties als Ocean Cleanup en Green Miles als speciale gast. Verder vertelden wethouder Duurzaam, Marcel Belt, en enkele actieve inwoners over hoe zij bezig zijn met duurzaamheid in LV.

Vervolgbijeenkomst 20 september
Stichting Duurzaam LV verwacht dat de startbijeenkomst vele inwoners van onze gemeente heeft geïnspireerd om met elkaar aan de slag te gaan om zelf een steentje aan duurzaamheid bij te dragen. We nodigen geïnteresseerden uit om op 20 september om 19.30u naar de vervolgbijeenkomst in Stadstuin Rusthout te komen, om in sub-groepjes per thema en evtl per buurt of wijk een begin te maken met een plan voor actie. Dat Green Challenge Actie plan kan de komende maanden nader worden uitgewerkt.

Op 20 september is er per thema een ervaringsdeskundige aanwezig die kan helpen bij het opzetten van een project(je) en praktisch advies over het thema kan geven. Ook kunnen geïnteresseerden daar het gesprek aangaan met wethouder duurzaamheid Marcel Belt en enkele van zijn stafleden, die ook aanwezig zullen zijn. Thematafels die we nu voorzien hebben zijn:

1. Wijkgroen verbeteren (boomspiegels, geveltuintjes, adoptiegroen)
2. Tuin Vergroening (tuincursus, tegels eruit, groene daken, biodiverse aanplant)
3. Energie Transitie in de wijk (isolatie, zonnecellen, warmtepompen) 
4. Biodiversiteit in de wijk (bloemweides met insectenhotels, nestkastjes, etc.)
5. Zwerfafval acties in de wijk(en)
6. Lifesstyle Challenges voor LV en wijken (Voedsel, Vervoer, Spullen)

Slotbijeenkomst eind november
In een slotbijeenkomst (eind november) in het Raadhuis tenslotte organiseren we de Green Challenge Deal, waarbij groepjes en individuele deelnemers hun plan kunnen presenteren of hun commitment op andere wijze kunnen tonen. Wethouder Marcel Belt zal dan namens de gemeente ook commitment uitspreken en ondersteuning aanbieden, in een nog nader af te spreken vorm. 

Je kunt je met een mailtje aan : green.challenge.aanmelding@gmail.com aanmelden voor de vervolgbijeenkomst op 20 september.

Klik hier over meer informatie over de Green Challenge​