Green Challenge

DE GREEN CHALLENGE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Met de Green Challenge Leidschendam-Voorburg wil Stichting Duurzaam een beweging naar meer duurzaamheid op lokaal niveau in gang zetten, samen met inwoners en met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit gaan we doen door buurt- en lokale werkgroepen te inspireren en stimuleren om samen initiatieven voor verduurzaming en vergroening van hun leefomgeving te ontplooien, en door ze daarbij te ondersteunen.

Startbijeenkomst 31 mei
Op woensdag 31 mei organiseert Duurzaam Leidschendam-Voorburg een inspirerende avond over duurzaamheid en hoe iedereen hieraan een eigen steentje kan bijdragen. De avond vindt plaats in theater Ludens in Voorburg en is vrij  toegankelijk voor iedereen die zich tijdig aanmeldt (vol is vol).

Bijzondere gast is Florian Dirkse, bekend van acties als Ocean Cleanup en Green Miles. Hij zal een inspirerend verhaal houden over hoe je kunt bijdragen aan de verduurzaming van je eigen omgeving. Florian was co-founder van The Ocean Cleanup, de organisatie die het plastic uit de oceaan wil verwijderen. Naast Florian Dirkse zullen ook wethouder Duurzaam, Marcel Belt, en enkele actieve inwoners iets vertellen over duurzaamheid in Leidschendam-Voorburg, wat er al gebeurt en hoe iedereen zich hiervoor zelf kan inzetten.

Naast de verhalen en concrete voorbeelden van de sprekers is er ook veel ruimte om vragen te stellen, elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen over initiatieven voor klimaatadaptatie, een groenere leefomgeving of energiebesparing.

Vervolgbijeenkomst 13 september
Stichting Duurzaam LV hoopt dat deze avond mensen zal inspireren om met elkaar aan de slag te gaan om duurzaamheid te bevorderen. Daartoe zal er op 13 september een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd voor iedereen die, samen met andere inwoners, een duurzaamheidsthema wil uitwerken in mogelijke concrete acties. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een klimaattafel in de buurt te organiseren, energie te besparen, of een groen-adoptieproject op te zetten. Een nevendoel van de bijeenkomst is om voor inwoners die nog een drempel ervaren om iets meer aan verduurzaming te doen, deze drempel weg te nemen, door ondersteuning te bieden, concrete handvatten, om samen op te trekken.

Slotbijeenkomst
In een slotbijeenkomst (in november of december) tenslotte organiseren we de Green Challenge, waarbij groepjes van drie of meer inwoners een duurzame challenge op zich nemen, en waarvoor de gemeente ondersteuning aanbiedt, in een nog nader af te spreken vorm. We verwelkomen daarbij ook ondersteuning door sportverenigingen en andere organisaties in Leidschendam-Voorburg.

Als Stichting Duurzaam blijven we deze initiatieven volgen, en nemen we onze betrokkenheid op in onze Jaarplannen. Er zullen hopelijk meer acties volgen.

Meld je hier aan voor de startbijeenkomst

Klik hier over meer informatie over de Green Challenge