Bouwplan Van Ruysdaellaan schaadt groenzone

In de centrale groenzone van Leidschendam, ter hoogte van de Van Ruijsdaellaan, is in de jaren zeventig, op de plaats van de voormalige buitenplaats Overdam, een heempark met de naam Rusthout aangelegd. In 1992 is ernaast een bescheiden kantoorgebouw gebouwd, met daarom heen veel (semi-)openbaar groen. Daarbij heeft het zuidwestelijk deel van de kavel, volgens afspraak tussen gemeente Leidschendam en William Properties, een parkachtige aanleg, en is daar in de loop der jaren zelfs een veelgebruikt onverhard bospad ontstaan. Ook wordt de kavel veelvuldig bezocht door talloze vogels en vleermuizen, en door egels en andere dieren.

De gemeente is sinds enkele jaren voornemens dit circa een hectare grote overwegend groene perceel over de volle breedte met een U-vormig 4-7  verdiepingen hoog wooncomplex te laten bebouwen. Het bouwvlak van het huidige kantoorgebouw van ca 1000 m2 wordt vergroot tot meer dan 5000 m2. Ook wordt de nieuwbouw hoger en zal deze reiken tot boven de boomtoppen. De verstoring van de natuur zal tot over de randen van het plangebied strekken, mede omdat erom heen een bouwweg moet worden aangelegd, waarvoor ook enkele fraaie watergangen langdurig moeten worden gedempt. Ook wordt straks vrijwel het gehele gebied uitgegraven voor een verdiepte parkeerkelder. Daarbij moeten 27 gemeentebomen en 13 'eigen' bomen naast en op de bouwkavel worden gekapt.

Tot overmaat van ramp is ook het lot van 18 hoge gemeentebomen tussen Stadstuin en bouwlocatie, die straks op 2,5 meter van de balkons van de nieuwbouw zullen staan, hoogst onzeker. Op papier blijven ze gespaard, maar ze moeten eerst de bouw overleven en daarna de storm van protesten als de nieuwe bewoners ontdekken hoe dicht de bomen voor hun ramen en balkons staan. Jarenlange ervaring met bouwplannen heeft geleerd dat de bomen dan meestal aan het kortste eind trekken.

Stichting Duurzaam ondersteunt de geplande omzetting van de kantoorfunctie in die van woningen, waarbij een iets hoger en breder gebouw dan het huidige zeker nog gecombineerd zou kunnen worden met behoud en versterking van de centrale groenzone, zoals blijkens vele officiële beleidsdocumenten formeel door de gemeente wordt nagestreefd. Echter, het huidige bouwplan staat in ernstige mate op gespannen voet met deze ambitie. Ook moet worden vastgesteld dat de vage en niet uitgewerkte toezeggingen over herplant ons niet gerust stellen.

Om die reden zal Duurzaam in juli een zienswijze over het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning en de kapvergunning bij de gemeente indienen. Wij blijven beschikbaar voor constructief overleg over een voor de natuur in de centrale groenzone minder schadelijk ontwerp.

Contactgegevens

Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Hannie Schaftstraat 49
2264 DP Leidschendam

E-mail
Secretaris: Henk Nijstad (hnijstad@gmail.com)
Voorzitter: Marjan van Giezen (marjanvangiezen@icloud.com)
Coördinator Groen: Sander Wennekers (wennekers@planet.nl)

Informatie

Voor informatie over het werk van de Stichting, of over duurzaamheid in het algemeen, kun je contact opnemen met onze secretaris, Henk Nijstad. Liefst gebruik je daarvoor e-mail (hnijstad@gmail.com). Ook om vanuit een andere organisatie contact te leggen of om je aan te melden als vrijwilliger kun je contact met onze secretaris opnemen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram