Activiteitenplan

Voor 2019 hebben we de volgende plannen:

 • Natuur in de stad
  • plannen van Jan vermelden, ook financieel afspreken
  • herhaling actie tegel eruit plant erin > afstemming met gemeente over wijk en onze rol
  • kijken naar kansen stadslandbouw > Vlietvoorde, Schakenbosch, andere lokaties?
  • natuurproject met Stadstuin Rusthout? Speurtocht uitzetten voor scholen bijv?
 • Luchtkwaliteit
  • eigen activiteiten werkgroep Luchtkwaliteit (valt formeel niet onder de stichting). De groep wil deskundige, constructieve en op kennis gebaseerde inbreng leveren aan de gemeente, de provincie en de centrale overheid waar luchtkwaliteit in het geding is.
  • Dit jaar zijn nieuwe meetinstrumenten nodig omdat de huidige ‘paddenstoelen ‘ na ongeveer 1 jaar uitgewerkt zijn.
  • met werkgroep bespreken welke acties de stichting kan uitvoeren met de uitkomsten van de meetgegevens. Hotspots-route maken, voorlichtings fact sheet maken over wat inwoners zelf kunnen doen?
 • Natuur in de Stad
  Meer aandacht voor en communicatie over de natuurvriendelijke tuin. Oa door presentaties en cursussen in Stadstuin Rusthout, op scholen en via de Midvliet-uitzendingen op zaterdagochtend ( Jan Blokland).
 • Repaircafé
  Veel vraag naar een repaircafé, zouden we ook in Stadstuin Rusthout kunnen uitproberen.
 • Bijeenkomsten
  • 2 gerichte bijeenkomsten: Duurzaamheidsmarkt in mei 2019, samen met gemeenten en politieke partijen. En  avond over nieuwe plannen kabinet over klimaatverandering
  • evt thema-avond over water & gemeente: overlast en droogte: wat kan gemeente zelf doen, wat kunnen inwoners doen? Afkoppelen, regenton, tuin niet bestraten. Handelingsperspectief geven!
  • Aansluiten bij bijeenkomsten van anderen: culturele markt L-V eind augustus; wijkfeesten (De Heuvel en anderen); Vlietdagen, etc
 • Samenwerking met de politiek
  • gesprekjes met de raadsfracties; inplannen en herhalen
  • inspreekmoment gemeente benutten over duurzaamheid en klimaatverandering
  • werkbezoek organiseren voor gemeenteraadsleden aan duurzaamheidsproject
  • kennismakingspakket sturen aan de nieuwe Statenleden, evt uitnodigen voor kennismakingsbezoek (boottocht met de Ooievaart?).
  • beroep doen op gemeentelijke/provinciale sponsoring van bijv het maken van fact sheets en voorlichtingsmateriaal voor scholen en jeugd.
 • Samenwerken met de buurt
  • diverse wijken bezig met duurzame energie > verbindende schakel vormen. In overleg met gemeente kijken of we een informatie-avonden voor vertegenwoordigers uit alle wijken kunnen organiseren. Voorstellen doen voor subsidies, activiteiten, samenwerking;
  • voorlichtingsfolder maken voor wijken. Wat kunt u zelf doen, waar kunt u terecht, wat is onze rol?
  • andere activiteiten om mensen te activeren voor klimaataanpassing/energiebesparing/auto vaker laten staan enz.. > informatiepakket ‘Dat kunt u thuis ook….’ Of zoiets…  
 • Steun verwerven
  • Hoe kunnen we meer mensen aan ons binden? Solidariteitsfonds, lidmaatschap, klein jaarlijks bedrag betalen voor info etc.
  • Samenwerking met andere organisaties in onze gemeente: Houdt Vlietrand Groen, Vogelwerkgroep, etc
  • Sponsoren zoeken: drukker die tegen gereduceerd tarief voor ons materiaal wilen drukken; samenwerking met Ecoplaza?
 • Financiën
  • Fondswerving: de stichting ontvangt al een aantal jaren geen vaste subsidie meer voor haar activiteiten en teert nu in op haar reserves. In dit tempo betekent het dat de stichting over ongeveer 5 jaar geen geld meer heeft. Er moet dus een plan komen om inkomsten te werven: projectfinanciering vragen voor concrete activiteiten, algemene fondsenwerving.
  • Provincie om subsidie vragen?
  • Activiteiten voor gemeente uitvoeren tegen betaling: voorlichtingspakket, educatieve duurzame speurtocht voor scholen etc.
  • In gesprek met de Raad over jaarlijkse kleine subsidie, hernieuwde inzet op Klimaatakkoord kan goede trigger zijn.
 • Verdere ideeën, nog nader uit te werken (en aan te vullen)
  • thema avond Luchtkwaliteit ( Frans Kets) najaar
  • Vogels in de stad( Martin vd Reep)
  • Bloemschikken met bloemen uit eigen tuin ( Will Kranenburg)
  • Wateropvang/ groene daken ( Jac Wolters)
  • Afvalscheiding, ( Avalex)
  • Smakelijk koken zonder vlees ( Klaske)
  • Een Duurzame woning ( Bram jr. Kranenburg)